Giới thiệu về Series Javascript căn bản | Bài mở đầu

Chào mừng các bạn đã đến với Series bài giảng Javascript căn bản!

Có lẻ đến thời điểm này, hầu hết cộng đồng developer đều biết đến Javascript, không chỉ bởi những ứng dụng trong việc xây dựng front-end của các website, mà còn ở cả việc xây dựng hệ thống back-end cho những website, phần mềm, app di động. Để những lập trình viên mới có thể nắm được những vấn đề cơ bản, cốt lõi trong Javascript, đội ngũ hoccode.org đã quyết định biên soạn series “Javascript căn bản”!

Đối tượng đọc giả

Đối tượng Kiến thức mà series mang lại
 • Những lập trình viên đã nắm vững kiến thức HTML & CSS căn bản
 • Những lập trình viên đang học các chương trình thiết kế và lập trình website
 • Những lập trình viên đang theo học xây dựng và thiết kế front-end cho các website
 • Những lập trình viên cần kiến thức cơ bản về Javascript trước khi học về NodeJs
Hiểu được Javascript là gì, và nó được sử dụng để ứng dụng vào đâu, làm gì…

Nắm vững được các quy tắc cơ bản trong cú pháp của Javascript cũng như hình dung được quá trình xử lý code Javascript.

Nắm vững được khái niêm, đặc điểm và cách sử dụng của các thành phần cơ bản trong Javascript như biến, hằng, operator, function…

Có thể tự viết nên các Javascript statement để xử lý dữ liệu trong những trường hợp đơn giản

Có thể viết nên các kịch bản Javascript tương tác với các phần tử HTML.

Khái quát về nội dung

Bài 1

 • Javascript là gì? Javascript được ứng dụng như thế nào trong đời sống công nghệ?
 • Những lý do bạn nên học Javascript
Bài 2

 • Cú pháp tổng quát của Javascript
 • Trình tự xử lý của Javascript
Bài 3

 • Hướng dẫn các phương pháp chèn Javascript vào một trang HTML để chạy code Javascript
Bài 4

 • Hướng dẫn sử dụng Javascript Console (Web Console)
Bài 5

 • Làm quen với Biến (var) Hằng (const) trong Javascript
Bài 6

 • Các kiểu dữ liệu trong Javascript
Đang cập nhật Bài 7

 • Toán tử và xử lý dữ liệu đơn giản trong Javascript
Đang cập nhật Bài 8

 • Function trong Javascript
 • Làm quen với các built-in function
 • Cách tạo một custom function
Đang cập nhật Bài 9

 • Hàm if và switch trong Javascript
Đang cập nhật Bài 10

 • Cách xây dựng kịch bản tương tác với HTML Attribute trong Javascript
Đang cập nhật Bài 11

 • Thực hành: Xây dựng một trang HTML mô phỏng máy tính đơn giản
Đang cập nhật Bài 12

 • Làm quen với kiểu dữ liệu Array (thuộc object)
Đang cập nhật Bài 13

 • Vòng lặp trong Javascript
Đang cập nhật Bài 14

 • Cách chèn nội dung HTML bằng Javascript
 • Thực hành: Tạo một trang HTML có nội dung được dựng nên chủ yếu nhờ Javascript

Một số lưu ý dành cho người đọc

Nội dung series chủ yếu bàn luận về Client-side Javascript (Javascript hoạt động trên trang HTML, được xử lý bởi trình duyệt web), do đó, hoccode.org khuyến khích bạn nắm vững kiến thức về HTML & CSS căn bản trước khi tìm hiểu các bài giảng trong series này.

Rate this post
Next Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You might also like