Giới thiệu về Series PHP & MySQL căn bản | Bài mở đầu

Chào mừng bạn đã đến với series PHP & MySQL căn bản!

Ngày nay, cái tên PHP đã rất đổi quen thuộc trong cộng đồng lập trình viên, đặc biệt là những lập trình viên chuyên về website và hệ thống back-end. Để đáp ứng nhu cầu học Online ngày càng tăng của cộng đồng, hoccode.org đã quyết định publish series bài giảng PHP & MySQL nhằm giúp các lập trình viên mới tiếp xúc với loại ngôn ngữ này có thể từng bước hiểu, nắm bắt và vận dụng những vấn đề cốt lõi & căn bản nhất!

Đối tượng đọc giả

Đối tượng người đọc Kiến thức mà series PHP căn bản mang lại
Những lập trình viên đã nắm vững kiến thức HTML & CSS căn bản

Những lập trình viên đang theo học chuyên ngành, khóa học, chương trình lập trình website

Hiểu được PHP là gì và PHP được ứng dụng như thế nào trong website nói riêng và sản phẩm lập trình nói chung.

Hiểu được các thành phần căn bản trong cú pháp của PHP, từ đó có thể viết những câu lệnh (statement) PHP đơn giản.

Từng bước nắm được cách viết một chuỗi các câu lệnh PHP để đạt được mục tiêu (yêu cầu) cho trước.

Nắm được cách xây dựng một cơ sở dữ liệu (database) bằng MySQL

Nắm được cách kết nối, tương tác dữ liệu giữa PHP và cơ sở dữ liệu trên MySQL

Nắm được các kiểu dữ liệu và cách xử lý dữ liệu trong PHP

Danh sách các bài giảng

Bài 1

PHP là gì? Vai trò và ứng dụng của PHP | Series PHP & MySQL căn bản | Bài 1

Bài 2

 • Tìm hiểu về môi trường hoạt động của PHP
 • Tìm hiểu về các nguyên tắc trong cú pháp tổng quát của PHP
Bài 3

 • Hướng dẫn cài đặt phần mềm Xampp nhằm thiết lập một môi trường chạy code PHP trên chính máy tính cá nhân của bạn.
Bài 4

 • Tìm hiểu về Biến (variable) trong PHP, cú pháp và đặc điểm của Biến
 • Tìm hiểu về Hằng (constant) trong PHP, cú pháp và đặc điểm của Hằng
Đang cập nhật Bài 5

 • Các kiểu dữ liệu (data type) trong PHP
Đang cập nhật Bài 6

 • Toán tử trong PHP – Làm việc với dữ liệu kiểu int (số nguyên dương), float (số thập phân), boolean (logic), và string (chuỗi)
Đang cập nhật Bài 7

 • Function trong PHP
 • Giới thiệu về built-in function
 • Cách tạo nên một function mới (custom function)
 • Cách sử dụng function
Đang cập nhật Bài 8

 • Giới thiệu và cách sử dụng câu lệnh if và switch
Đang cập nhật Bài 9

 • Array (Mảng) trong PHP
Đang cập nhật Bài 10

 • Vòng lặp trong PHP: for, foreach và while

Một số lưu ý dành cho đọc giả

Nếu bạn muốn tìm hiểu PHP nhưng chưa nắm vững những kiến thức cơ bản của HTML, hãy tạm thời gác lại PHP và dành thời gian tham khảo series HTML & CSS căn bản trước nhé. Vì PHP có mối liên hệ mật thiết với HTML, cũng như các bài giảng PHP thường xuất hiện những đoạn code HTML.

5/5 - (1 bình chọn)
Next Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You might also like