Series PHP & MySQL căn bản

Tìm kiếm tra cứu tất cả bài viết...

Giới thiệu về Series PHP & MySQL căn bản | Bài mở đầu

Khái quát về nội dung, đối tượng đọc giả và mục tiêu đào tạo của Series PHP & MySQL căn bản. Một số điều cần lưu ý trước khi tham khảo các bài giảng trong Series.

PHP là gì? Vai trò và ứng dụng của PHP | Series PHP & MySQL căn bản | Bài 1

PHP là gì? Vai trò và ứng dụng của PHP trong thế giới lập trình. Có nên học PHP vào thời điểm này?

Môi trường hoạt động và cú pháp tổng quát của PHP | Series PHP & MySQL căn bản | Bài 2

PHP có thể hoạt động trong môi trường nào? Những yếu tố cần có trong môi trường đó là gì? Cú pháp trong PHP tuân theo những nguyên tắc nào?

Hướng dẫn cài đặt Xampp để tạo môi trường chạy code PHP | Series PHP & MySQL căn bản | Bài 3

Hướng dẫn từng bước cài đặt Xampp (có hình ảnh minh họa) để tạo ra môi trường có thể chạy code PHP trên máy tính cá nhân.

Biến (variable) và Hằng (constant) trong PHP | Series PHP & MySQL căn bản | Bài 4

Khái niệm về Biến (variable) và Hằng (constant) trong PHP. Đặc điểm, cú pháp và cách sử dụng Biến và Hằng trong PHP.

Đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới!