Series Javascript căn bản

Tìm kiếm tra cứu tất cả bài viết...

Giới thiệu về Series Javascript căn bản | Bài mở đầu

Sơ lược về nội dung, đối tượng đọc giả và mục tiêu đào tạo của Series Javascript Căn bản. Một số điều cần lưu ý trước khi tham khảo các bài giảng trong Series.

Javascript là gì? | Series Javascript căn bản | Bài 1

Javascript là gì? Khái niệm, phân nhánh và những ứng dụng của Javascript trong ngành công nghiệp phần mềm hiện nay.

Cú pháp tổng quát và trình tự xử lý của Javascript | Series Javascript căn bản | Bài 2

Phân tích cú pháp tổng quát, thành phần cơ bản xây dựng nên một kịch bản Javascript. Giải thích trình tự xử lý của một kịch bản Javascript.

Hướng dẫn chèn Javascript vào một trang HTML | Series Javascript căn bản | Bài 3

Hướng dẫn các cách để chèn Javascript vào một trang HTML để khiến code Javascript có thể hoạt động.

Javascript Console (Web Console) là gì? Hướng dẫn sử dụng | Series Javascript căn bản | Bài 4

Javascript Console (Web Console) là gì? Hướng dẫn cách để sử dụng Javascript Console và Console log.

Biến (Variable) và Hằng (Constant) trong Javascript | Series Javascript căn bản | Bài 5

Biến (Variable) là gì? Hằng (Constant) là gì trong Javascript? Hướng dẫn cách để sử dụng Biến và Hằng trong Javascript. Phân tích sự khác biệt giữa Biến và Hằng.

Các kiểu dữ liệu trong Javascript | Series Javascript căn bản | Bài 6

Kiểu dữ liệu (Data type) là gì? Có bao nhiêu kiểu dữ liệu trong Javascript? Giới thiệu, phân tích các đặc điểm của từng kiểu dữ liệu trong Javascript.

Đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới!