Trượt xuống danh sách bài viết

Debug - Fix (Sửa lỗi code) là một chuyên mục đặc biệt của website hoccode.org, với các bài viết phân tích nguyên nhân, hướng dẫn cặn kẽ cách fix từng trường hợp lỗi (bug) cụ thể trong các ngôn ngữ lập trình phổ biến, được biên soạn bởi các lập trình viên kinh nghiệm lâu năm, nhằm giúp cộng đồng coder Việt Nam có thể dễ dàng hơn trong việc xử lý với các trường hợp lỗi code.

Các bài viết trong chuyên mục này đều tuân theo "format" sau:


Mỗi bài viết là từng trường hợp lỗi cụ thể

Phân tích rõ nguyên nhânnguyên lý dẫn đến lỗi phát sinh

Hướng dẫn fix lỗi theo từng bước

Ngoài ra, các bạn có thể gửi yêu cầu hướng dẫn fix một lỗi code cụ thể nào đó bằng cách gửi thông tin qua trang liên hệ của website hocccode.org.

Đối với những trường hợp đặc biệt (dự án nhiều file code), bạn có thể gửi source (file zip hoặc rar) + thông tin mô tả chi tiết liên quan đến lỗi mà bạn đang gặp phải về email minhtu.cloudtek@gmail.com

Bài viết mới của chuyên mục này sẽ được cập nhật định kỳ hàng tuần. Rất cám ơn các đọc giả đã ủng hộ!

Debug - Fix (Sửa lỗi code)

Tìm kiếm tra cứu tất cả bài viết...

Hướng dẫn fix lỗi Unexpected double-quoted (single-quoted) string trong PHP

PHP

Hướng dẫn chi tiết cách fix lỗi Parse error: syntax error, unexpected double-quoted string... expecting... trong PHP

Hướng dẫn fix lỗi "mysqli_num_rows(): Argument #1 must be of type mysqli_result, bool given" trong PHP

PHP MySql

Hướng dẫn chi tiết cách fix lỗi "Uncaught TypeError: mysqli_num_rows(): Argument #1 ($...) must be of type mysqli_result, bool given in ...." trong PHP.

Hướng dẫn fix lỗi "Driver [] is not supported" trong Laravel

Laravel PHP

Hướng dẫn chi tiết từng bước cách fix lỗi trong trong Laravel (Storage class): "Driver [] is not supported".

Hướng dẫn fix lỗi MethodNotAllowedHttpException trong Laravel

Laravel PHP

Hướng dẫn từng bước cách fix lỗi Synfony \ Component \ HttpKernel \ Exception\ MethodNotAllowedHttpException trong Laravel

Hướng dẫn fix lỗi "Invalid numeric literal" trong PHP

PHP

Hướng dẫn chi tiết từng cách fix lỗi Parse error: "Invalid numeric literal" trong PHP (kèm phân tích nguyên nhân).

Hướng dẫn fix lỗi Unexpected end of JSON input trong Javascipt

Javascript

Hướng dẫn chi tiết cách fix lỗi Uncaught SyntaxError: Unexpected end of JSON input... trong Javascipt

Hướng dẫn fix lỗi unexpected identifier trong Javascript

Javascript

Hướng dẫn chi tiết cách fix lỗi Error Log: Uncaught SyntaxError: Unexpected identifier trong Javascript.

Hướng dẫn fix lỗi Uncaught TypeError: Cannot read property ... of undefined trong Javascript

Javascript

Hướng dẫn chi tiết cách fix lỗi Uncaught TypeError: Cannot read property 'blah.blah.blah...' of undefined trong Javascript.

Hướng dẫn fix lỗi "Cannot modify header information - headers already sent"

PHP

Hướng dẫn chi tiết cách fix lỗi "Warning: Cannot modify header information - headers already sent..." trong PHP

Hướng dẫn fix lỗi không nhận function của thư viện jQuery

jQuery Javascript

Hướng dẫn chi tiết cách fix lỗi không nhận function của thư viện jQuery (jQuery không hoạt động) với những tình huống thường gặp khi bạn viết code Javascript.

Đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới!